• frontbild ett
  • frontbild tva
  • frontbild tre
  • frontbild fyra

Kort om kaniner

Kanin, som på latin heter Oryctolagus cuniculu, kallas till vardags oftast bara för kanin eller vildkanin. Vilda kaniner är växtätare, främst nattaktiva, och lever i kolonier. De gräver hål i marken och använder dessa som bon vilka inreds med gräs och löv. Ungarna får ett eget hål som mamman utöver gräs fodrar med bukpäls. Tamkaninerna härstammar från vilda kaniner i västra Europa och norra Afrika. Många håller dem som sällskapsdjur men kanin föds också upp som köttdjur på många håll i världen.

Kaniner grupperas i olika kaninraser och hårstruktur:

  • Jätteraser: Belgisk Jätte, Tysk Jättescheck, Fransk vädur
  • Stora raser: Stora chinchilla, Stora silver, Blå Wiener, Wiener, New Zeeland Red
  • Medelstora raser: Bourgogne, Vit Lant, Belgisk hare, Japaner, Sallander, Alaska, Lilla Tysk Vädur
  • Små raser: Lilla chinchilla, Lilla Havanna, Lilla silver, Engelsk Scheck, Holländsk kanin, Sachsengold, Zobel, Rysk kanin
  • Dvärgraser: Dvärgvädur, Hermelin, Dvärghare
  • Avvikande hårstrukturer: Angora, Satinangora, Jamora, Fuchs, Satin, Rex

Man kan tävla med kaniner på utställningar och hoppning precis som med hundar och hästar.

Tama kaniner lever i regel i 6-8 år, men det har förekommit kaniner som blivit 15 år.hoppande kanin